Viktig info

  • Anmälan är bindande - inskickad anmälan är lika med betalningsskyldig, när vi fått anmälan har vårat arbete påbörjats.
  • Max 75 % av anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. Intyget mejlar du till tavling@tolt.nu om du stryker dig från tävlingen.  Observera att vi måste hunnit stämma av betalningar mm. så det kan ta lite tid innan återbetalning kan ske. 
  • När du skriver på ryttarförsäkran intygar du på heder och samvete att din häst är fullständigt frisk och inte har varit i kontakt med misstänkt smittad häst eller stall där sjuk häst har förekommit - vi vill bara ha friska hästar på vår anläggning