Genomförda tävlingar 2019

  • 20/8  Töltkväll
  • 15/9 Sensommartävling