Inackordering

lösdrift unghästar

Vi erbjuder plats i lösdrift för både hingstar, valacker och ston. 
Hästarna har tillgång till stor halmad ligghal, saltsten, rinnande vatten samt stora marker. Under vinterhalvåret fodras hästarna med fri tillgång på gårdens egenproducerade grovfoder av högsta kvalité.

Pris sommar 750:- inkl moms (15/5-15/10)
Pris vinter  1500:- inkl moms 

Har du fler en en häst hör av dig för en bra offert!
 

Stallplats/lösdrift

Vi har nu åter igen möjlighet att ta emot inackorderingar hos oss på Tolt.NU. 

Stallplats eller lösdrift, tillgång till ovalbana, upplyst och plogad paddock, fullservice, egenproducerat grovfoder av toppkvalité och tillgång till beteshagar sommartid. 

PRIS 1750:- inkl moms/månad lösdrift