Viktig info

  • Anmälan är bindande - inskickad anmälan är lika med betalningsskyldig (faktura skickas vid obetald anm. avgift efter sista anm. dag)
  • Max 75 % av anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. Intyget mejlar du till tavling@tolt.nu i samband med att du stryker dig till tävlingen.
  • Har du företag och vill ha kvitto/faktura på anmälningsavgiften för att kunna dra av momsen (vi är momspliktiga) - skriv det i din anmälan så ser vi till att du får ett kvitto/faktura
  • När du skriver på ryttarförsäkran intygar du på heder och samvete att din häst är fullständigt frisk och inte har varit i kontakt med misstänkt smittad häst eller stall där sjuk häst har förekommit - vi vill bara ha friska hästar på vår anläggning